Kontakt :

Frågor om körerna: Lars Tallund

Frågor om hemsidan: "Webmaster" : Lars Nordell

E-mail till kören: info@korjohannes.se