Välkommen till Mogna Röster

Vi övar onsdagar ojämna veckor 10.30-11.30
Plats: Hagebygatan 79 ( Församlingshemmet )-------

Framträdanden-Evenemang

 

-----

 


Körledare Germund når du enklast
via mail germund.annerbo@svenskakyrkan.se eller
Tel (011-) 24 13 32

------